Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2017/2018 PDF natisni
Sreda, 22. marec 2017 13:05

OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI
Markovci 33d, 2281 MARKOVCI
T: 02 766 00 41 F: 02 766 01 81
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
www: http://www.os-markovci.net

Datum: 22.3.2017

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 622/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) in 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci

Osnovna šola Markovci
ENOTA VRTEC
O B J A V L J A
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC MARKOVCI
za šolsko leto 2017/2018

Starše obveščamo, da je vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci
za šolsko leto 2017/2018 možen vsaki dan do 14. 4. 2017 od 7.00 do 14.00
v tajništvu Osnovne šole Markovci.

Več ...
 
Javna dražba premičnin PDF natisni
Petek, 17. marec 2017 14:01

Osnovna šola Markovci, Markovci 33/d, 2281 Markovci, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) oklicuje

JAVNO DRAŽBO PREMIČNIN

Javna dražba premičnin bo potekala v OŠ Markovci, dne 3. aprila 2017 z začetkom ob  19. uri, v prostorih OŠ  Markovci.

Predmet prodaje:

Zap. št.

Št. kosov

Predmet prodaje (opis, dimenzije)

Izklicna cena v EUR

1.

3

Omara z lesenimi vrati – š/v/g: 100/220/55

10  EUR/kos

2.

4

Omara s steklenimi vrati – š/v/g: 100/220/55

10  EUR/kos

3.

3

Omara z lesenimi vrati – š/v/g: 100/220/33

10  EUR/kos

4.

8

Omara s steklenimi vrati – š/v/g: 100/220/33

10  EUR/kos

Najnižji znesek višanja je 5 EUR.

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. marec 2017 14:10
Več ...
 
Vabilo na 13. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 17. marec 2017 13:48

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 17. 03. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 13. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 29. marca 2017, ob 17.30  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

Zadnjič posodobljeno Petek, 17. marec 2017 13:58
Več ...
 
Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci PDF natisni
Četrtek, 16. marec 2017 19:03

Občina Markovci je dne 15. 03. 2017 sprejela sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti na podlagi točke g) prvega odstavka 39. člena in 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik Občina Markovci, Markovci 43,2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN001909/2017-W01«, št. JN pri naročniku 430-0002/2017.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.
Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Markovci.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do vključno 05. 04. 2017, najkasneje do 10. ure.

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 16. marec 2017 19:22
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 5
} catch(err) {}