Glava

Seznam pooblaščenih oseb PDF natisni
Torek, 31. marec 2009 13:41
Na podlagi določil 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08 ZUP-F), Zakona o prekrških (Uradni list RS št. 3/2007, ZP-1-UPB4) in 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS  št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 - popr. in 31/08) objavljam

 

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB OBČINE MARKOVCI, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE
I.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH NA DRUGI STOPLNJI IZ IZVIRNE PRISTOJNOSTI SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI (po 3. odstavku 67. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS št. 94/2007)


Župan občine Milan Gabrovec

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI (po 28. členu ZUP-UPB2, Uradni list RS št. 24/2006)


Marinka BEZJAK KOLENKO – za odločanje v postopku na prvi stopnji v vseh zadevah iz pristojnosti uprave.

POOBLAŠČENE URADNE OSEBE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKIH PRED IZDAJO ODLOČBE NA PRVI STOPNJI (po 30. členu ZUP-UPB2, Uradni list RS št. 24/2006)

  1. Helena TEŽAK
  2. Branko KOSTANJEVEC
  3. Nevenka TEŽAK
  4. Branko ZORKO
  5. Terezija MAJAR

II.

Seznam pooblaščenih uradnih oseb Občine Markovci, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe se objavi v oglasni deski in na spletni strani.

Marinka BEZJAK KOLENKO, direktorica Občinske uprave
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 30. december 2010 15:07