JAVNO NAZNANILO za podajo predlogov in pripomb k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci, spremembe in dopolnitve št. 4 (kratek postopek)

13. 8. 2021 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 291