Glava

Obvestilo o zapori ceste preko jezu (9.8.2018) PDF natisni
Ponedeljek, 06. avgust 2018 12:01

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 9. avgusta 2018, zaradi betonaže izvedena popolna zapora občinske ceste preko jezovne zgradbe - zapornic, relacija Videm pri Ptuju – Nova vas pri Markovcih, v času med 5.00 in 12.00 uro.

Za nevšečnosti se prebivalcem v naprej opravičujemo in prijazno prosimo za razumevanje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

S spoštovanjem.

Dravske elektrarne maribor

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 06. avgust 2018 12:18
 
Obvestilo o razpisu za študenstke domove PDF natisni
Petek, 03. avgust 2018 17:03

Zadnjič posodobljeno Petek, 03. avgust 2018 17:09
Več ...
 
JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2018 PDF natisni
Četrtek, 26. julij 2018 19:24

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12, 19/14 in 68/15) ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17 in 30/18) župan Občine Markovci objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis in sicer za naslednja ukrepa:

  • sofinanciranje materialnih investicij in
  • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

II. VIR

Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v  gospodarstvu.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2018 v višini 50.000,00 EUR, na proračunski postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v gospodarstvu.

Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot 10.000,00 EUR po tem razpisu.

Zadnjič posodobljeno Petek, 27. julij 2018 18:48
Več ...
 
JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2018 PDF natisni
Četrtek, 26. julij 2018 19:07

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/15; v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17 in 30/18) objavlja Občina Markovci

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih denarnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Markovci v skladu s Pravilnikom, za naslednje ukrepe:

  • UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  • UKREP B: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  • UKREP C: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju,
  • UKREP Č: Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Več ...
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 4