POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU OBČINE MARKOVCI

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije