PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO ZA OBDOBJE OD 10. MAJA DO 1. AVGUSTA 2023

12. 10. 2023 Valerija H. M. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 298