Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • FRANC KOSTANJEVEC
 • MARTIN ZAMUDA
 • EDI VERŠIČ
 • FRANC POHARIČ
 • IVAN ŠTRAFELA
 • MARJAN VRBNJAK
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Franc Kostanjevec, Stojnci 149, Markovci
 • Daniel Vrtačnik, Nova vas pri Markovcih 48/a, Markovci
 • Janez Petrovič, Nova vas pri Markovcih 55, Markovci
 • Martin Zamuda, Borovci 5, Markovci
 • Franc Majhen, Prvenci 9/d, Markovci
 • Gregor Zmazek, Markovci, Markovci
 • Marjan VRBNJAK, Senčak 16/a, Juršinci