KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK MIRAN MILOŠIČ, BUKOVCI 99/C, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN STANISLAV KITAK, PRVENCI 19, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN FRANC CIMERMAN, MARKOVCI 74, 2281 MARKOVCI