KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • MARJAN BEZJAK
  • ALEŠ VREŠ
  • PETER VRTAČNIK
  • LUKA KRAJNC
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • PREDSEDNIK, MARJAN BEZJAK, SOBETINCI 20, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN, DEJAN ZEMLARIČ, STOJNCI 132, 2281 MARKOVCI
  • MARKOVCI 66/A, 2281 MARKOVCI, JURČEK HORVAT