KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK MARJAN BEZJAK, SOBETINCI 20, 2281 MARKOVCI
  • ČLAN DEJAN ZEMLARIČ, STOJNCI 132, 2281 MARKOVCI
  • MARKOVCI 66/A, 2281 MARKOVCI JURČEK HORVAT