ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURIJ

09.09.2020 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 37