Širitev obrtne cone Novi jork – IV. faza

Infrastruktura, Gospodarstvo
Nova vas pri Markovcih
Evropski strukturni in investicijski skladi
345.000,00 €
V teku
13.07.2021
24.09.2021

Podatki o financiranju