LIST IZ MARKOVCEV OKTOBER 2023

4. 10. 2023 Nevenka T. (ENOVITA OBČINSKA UPRAVA) 281