Izgradnja steze za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-228, v odseku Markovci - Zabovci - Spuhlja

Infrastruktura
687.937,50 €
Direkcija RS za infrastrukturo
V teku
01.09.2019
30.04.2020

Podatki o financiranju